Engineering

Bij aanvang van een nieuwe opdracht wordt er met de klant eerst grondig overleg gepleegd. Wij luisteren naar de noden van de klant om hen een gepaste oplossing aan te bieden. De praktische ervaring en toepassingskennis van de medewerkers moet leiden naar een ontwerp volgens de eisen en normen van de klant.

Het ontwerp van de elektrische schema's voor de schakelkasten, bedieningspanelen en klemmenkasten gebeurt met behulp van het softwarepakket Eplan P8. Indien gewenst kunnen de tekeningen ook nog in de vorige versie Eplan 5.70 meegeleverd worden.

Na goedkeuring van de klant wordt er gestart met het bouwen van de elektrische borden.