Referenties

We realiseerden reeds projecten in landen over de hele wereld voor bedrijven uit onder andere de volgende sectoren:

  • Afvalverwerkende bedrijven
  • Houtverwerkende nijverheid
  • Kunstof- en Aluminiumverwerkende bedrijven
  • Metaalindustrie
  • Voeding
  • Textiel